POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna i bierzemy pełną odpowiedzialność za te słowa. To, że korzystasz z usług Snikey oznacza, że nam ufasz, co ma dla nas duże znaczenie. Dołożymy więc wszelkich starań w celu ochrony danych, które nam przekazujesz. Ten dokument opisuje, jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Treść dokumentu jest jasna i przejrzysta, tak abyś dowiedział się z niego wszystkiego, co Cię interesuje. Dodatkowo znajdziesz w nim informacje, jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych, na które chętnie odpowiemy. Snikey oferuje usługi w zakresie prostego i wygodnego przekazywania kluczy. Zakres naszych usług może się z czasem zmieniać. W szczególności jest prawdopodobne, że będziemy poszerzać naszą ofertę o dodatkowe formy korzystania z naszej usługi. Bardzo możliwe, że będziemy też ofertować nasze usługi wieloma różnymi kanałami sprzedaży. Zasady tej polityki prywatności dotyczą wszystkich naszych usług i kanałów w taki sam sposób. Jeżeli uruchomimy dodatkowe usługi, wyrażone tutaj zasady będą odnosiły się również do nich, w odpowiedni sposób. Od czasu do czasu możemy aktualizować ten dokument. Ochrona danych osobowych to zagadnienie bardzo zależne od aktualnych rozwiązań techniki, więc odwiedzaj naszą stronę internetową regularnie, żeby być zawsze na bieżąco. Działanie w oparciu o te zasady pozwala nam na świadczenie Tobie usług zatem jeśli nie akceptujesz zasad naszej Polityki Prywatności nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług.

 1. Jakiegorodzaju dane zbiera Snikey?

  1. Snikey zajmuje się świadczeniem dla Ciebie usług polegających na zapewnieniu rozwiązań elektronicznych pozwalających na wygodne i proste przekazywanie kluczy. W związku z powyższym będziemy przetwarzać Twoje dane w celu umożliwienia nam świadczenia dla Ciebie usług.
  2. Dane które mogą zostać od Ciebie pobrane wskazujemy poniżej:
   imię i nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zamieszkania, wszelkie dane adresowe dotyczące mieszkania i/lub kluczy które udostępniasz dane Twoich klientów, gości takie jak e-mail czy numer telefonu w celu wysłania im szczegółów Twojej rezerwacji
 2. Na jakiej zasadzie Snikey udostępnia Twoje dane stronom trzecim?

  1. Snikey współpracuje z osobami trzecimi z wielu powodów. Największą grupą podmiotów z którymi współpracujemy są nasi pracownicy i administratorzy systemów informatycznych. Są oni często osobami prowadzącymi własną niezależną działalność i tym samym w świetle prawa są niezależnymi podmiotami. Drugą grupą są usługodawcy różnego rodzaju rozwiązań administracyjnych, informatycznych i organizacyjnych. Przekazujemy im Twoje dane, aby umożliwić wykonanie dla Ciebie usługi na najwyższym możliwym poziomie. Są jeszcze inne podmioty, które mogą otrzymać część Twoich danych. Należą do nich firmy, z których pomocy korzystamy w celu zapewnienia Ci usług Snikey, takich jak hosting, monitorowanie ruchu sieciowego, czy instytucje finansowe. W uzasadnionych przypadkach również odpowiednie władze. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy i udostępniamy innym dane, którymi się z nami dzielisz.
 3. Jakie procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych stosuje Snikey?

  1. Zgodnie z przepisami UE o ochronie danych osobowych przestrzegamy procedur mających na celu zapobieganie uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych i ich niewłaściwego użycia.
 4. W jaki sposób Snikey obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?

  1. Z usługi Snikey mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie. Przetwarzamy informacje dotyczące dzieci wyłącznie za zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych.
 5. Jak możesz kontrolować dane udostępnione Snikey?

  1. Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany na naszej stronie internetowej adres. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.
 6. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

  1. Twoje dane osobowe kontroluje Wirtualny Konsjerż sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu (39-400) ul. Szeroka 11/5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000684478, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 867 224 34 92, REGON: 367638830.
 7. Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł.

  1. Otrzymujemy o Tobie informacje nie tylko od Ciebie bezpośrednio. Możemy też otrzymywać dane o Tobie z innych źródeł, m.in. od naszych partnerów biznesowych, pośredników, lub sprzedawców. Dane o Tobie przekazują nam również dostawcy usług elektronicznych, takich jak Google Analitics. Wszelkie informacje, które od nich otrzymujemy, mogą zostać powiązane z informacjami udostępnionymi przez Ciebie. Kiedy będziesz korzystać z ich usług, udostępnisz swoje dane naszemu partnerowi biznesowemu, który z kolei przekaże je nam. Nasi partnerzy mogą udostępnić Snikey informacje na Twój temat. Zawsze jeżeli pozyskujemy dane z takich źródeł zapewniamy, aby Partner zobowiązał się do stosowania standardów ochrony elektronicznej, organizacyjnej i fizycznej w taki sposób aby były one co najmniej tak rygorystyczne co nasze.
 8. Dlaczego Snikey zbiera i wykorzystuje dotyczące Cię dane?

  1. Wykorzystujemy dotyczące Ciebie informacje do różnych celów. Dane te mogą zostać wykorzystane w następujący sposób:
  2. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta wymaga podania przez Ciebie danych osobowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko, jego adres email oraz adres korespondencyjny. W przypadku logowania się do usługi za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, na którymi nie posiadamy żadnej kontroli, np. Facebook Connect, pozyskujemy dane wyłącznie w postaci adresu e-mail i tylko na potrzeby takiego logowania.
  3. Odbiór kluczy: pozyskujemy Twoje dane, aby móc wykonać dla Ciebie usługę. W tym celu potrzebujemy Cię zidentyfikować dla celów przyporządkowania poszczególnych kluczy w odpowiednich skrytkach.
  4. Obsługa klienta: W ramach naszej usługi gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane kiedy kontaktujesz się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia naszej komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania). Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, będziemy także pozyskiwać (i przetwarzać w inny sposób, na przykład przechowywać) inne dane osobowe dotyczące komunikacji, np. informacje o prośbach o wsparcie lub informacje zwrotne z Twoje strony.
  5. Komunikacja z Tobą: możemy kontaktować się z Tobą przy innych okazjach, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub wiadomości SMS – wybrana metoda uzależniona będzie od podanych przez Ciebie informacji.
  6. W przypadku korzystania z naszych usług, możemy przesłać Ci kwestionariusz lub poprosić Cię o ocenę Twoich doświadczeń z Snikey.
  7. Badania i rozwój: Możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty, a także udostępniać rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe związane z naszymi usługami.
  8. Badania rynku: czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą.
  9. Monitorowanie połączeń telefonicznych: kiedy dzwonisz do naszego zespołu ds. obsługi klienta, Snikey może korzysta z systemu automatycznego wykrywania numeru telefonu, by dopasować Twój numer do figurujących w bazie klientów, co pomaga zaoszczędzić czas spędzony na dopytywaniu o dane do autoryzacji. Nasz personel nadal może zapytać Cię o konkretne dane, by upewnić się, że wszystkie szczegóły zleceń pozostaną poufne.
  10. Podczas rozmów telefonicznych z personelem Snikey, możemy słuchać lub nagrywać rozmowy do celów związanych z kontrolą jakości lub szkoleniami. Nagrania przechowywane są przez ograniczony czas, a następnie automatycznie usuwane, o ile Snikey nie będzie miał uzasadnionego powodu, by zachować te nagrania na dłuższy czas (o ile jest to konieczne), m.in. w przypadku śledztw w sprawach o oszustwa.
  11. Aspekty prawne: w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa.
  12. Słuszny interes: możemy wykorzystywać Twoje dane w naszym słusznym interesie, m.in. do dostarczania Ci najlepszych możliwych treści na stronie, e-maili, a także do celów administracyjnych, dla przeciwdziałania oszustwom oraz do celów prawnych.
  13. Po zakończeniu współpracy w ramach procesu rekrutacji możemy przetwarzać Twoje dane w celu przedstawienia Ci potencjalnych przyszłych ofert, lub rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.
 9. W jaki sposób Snikey udostępnia Twoje dane stronom trzecim?

  1. W określonych okolicznościach, udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim.
  2. Administrowanie danymi: W Snikey korzystamy z szeregu rozwiązań technologicznych usprawniając zarządzenie danymi. Posiadamy własne oprogramowanie, ale i korzystamy z dostaw usług zewnętrznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie optymalizować działanie firmy i oferować Tobie odpowiednio niższe ceny usług. Tym niemniej w tym celu korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam osiągnąć te cele.
  3. Pośrednictwo w komunikacji: Snikey korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu usprawnienia z Tobą komunikacji. W szczególności korzystamy z usług aplikacji do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych oraz archiwizacji danych, aby ułatwić przekazywanie Twoich danych potencjalnym pracodawcom i partnerom.
  4. Właściwe władze: udostępniamy dane osobowe organom ścigania w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw. Ponadto możemy udostępnić dane osobowe władzom posiadającym kompetencje w zakresie ochrony praw i własności, w tym praw i własności naszych partnerów biznesowych.
  5. Partnerzy reklamowi: usługi Snikey są reklamowane przez zewnętrznych partnerów biznesowych (aby odpowiednie reklamy były skierowane do właściwych odbiorców), dlatego możemy udostępniać dane osobowe partnerom reklamowym, w tym Twój adres e-mail. Udostępniamy tylko zaszyfrowane adresy e-mail, dzięki czemu odpowiadają aktualnym bazom danych klientów. Nie udostępniamy adresów e-mail w innym celu.
 10. Jakie środki bezpieczeństwa stosuje Snikey w celu ochrony danych osobowych?

  1. Zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wdrożyliśmy stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.
  2. Wykorzystujemy stosowne systemy i procedury, aby chronić powierzane nam przez Ciebie dane osobowe i zapewnić ich bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne, które mają na celu zapobieżenie uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych zawartych na naszych serwerach i ich wykorzystywaniu. Tylko uprawiony personel może uzyskać dostęp do informacji prywatnych wyłącznie na potrzeby wykonywanej pracy.
 11. W jaki sposób Snikey obchodzi się z danymi osobowymi dzieci?

  1. Usługi oferowane przez Snikey nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia. W przypadku otrzymania przez nas informacji od osoby poniżej 18 roku życia, która nie uzyskała zgody opiekuna prawnego zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia.
 12. Jak możesz kontrolować dane osobowe przekazane Snikey?

  1. Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na podany poniżej adres. Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.
  2. Możesz także skontaktować się z nami, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub uważasz, że nie jesteśmy już uprawnieni do wykorzystywania ich, a także jeśli masz inne pytania dotyczące sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych lub na temat tej „polityki Prywatności”. Napisz do nas e-mail, korzystając z podanych na stronie internetowej informacji kontaktowych. Twoją prośbę przetworzymy zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa o ochronie danych osobowych.
 13. Czy Snikey korzysta z plików cookie i podobnych technologii?

  1. Snikey oraz nasi partnerzy stosują na stronach internetowych pliki cookie i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w tej polityce. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy.
  2. Stosujemy pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:
   • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;
   • ustalanie popularności treści;
   • prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;
   • analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych i ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.
  3. Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.
 14. JakSnikey aktualizuje politykę prywatności?

  1. Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Jeżeli wprowadzimy istotne zmiany, powiadomimy Cię o nich pocztą e-mail. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo korzystanie z naszych usług po takim powiadomieniu oznacza zgodę na aktualizacje niniejszej polityki.
  2. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności. Udostępniamy również do wglądu poprzednie wersje naszej polityki prywatności.
 15. Jak się z nami skontaktować?

  1. Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie polityki prywatności danych osobowych, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą za pośrednictwem:

   Hubert Stuczyński e-mail: [email protected] telefon: 733 189 381

  2. Nasze aktualne dane kontaktowe, wraz ze wskazaniem osoby odpowiedzialnej znajdować się będą na naszej stronie internetowej.
 16. Treści osób trzecich.

  1. Pragniemy zwrócić uwagę, że od czasu do czasu zamieszczamy na stronie internetowej linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych. Nie możemy odpowiadać ani za zawartość tych stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim udostępnisz im swoje dane osobowe.
Wersja do 25.05.2018r.
Podziel się opinią